MENU ZAMKNIJ

Analiza rynkowa i strategia komunikacji

 

Projektowanie nie odbywa się w komputerze. Projektowanie traktujemy jako wielopłaszczyznowy proces, mający pełnić konkretne funkcje. Fazą wstępną tego procesu jest research i analiza, stanowiące fundament strategii komunikacji. Celem tych działań jest stworzenie unikalnej, spójnej marki, posiadającej wyrazistą tożsamość.

Poznanie marki to nasz stały punkt wyjścia. Chcemy zobaczyć, jaka jest struktura firmy, jakie wartości za nią stoją i jakie idee jej przyświecają. Równie istotne jest dla nas funkcjonowanie marki w kontekście całej branży – poznajemy jej cechy szczególne oraz trendy, które tu panują. Każda dziedzina rządzi się innymi prawami, a naszym zadaniem jest poznać te zasady. Rzetelny research pomaga zlokalizować problemy projektowe, które my, jako zespół, chcemy rozwiązać.

Chcąc efektywnie działać na rynku, trzeba poznać pozostałe firmy funkcjonujące w danej branży. Analiza konkurencji pokazuje, kim są, co i jak robią inne marki. Dzięki temu dokumentowi poznajemy mocne i słabe strony konkurentów, ale także nasze. Celem projektantów jest wyróżnienie firmy na tle innych, a zrozumienie konkurencji w tym znacząco pomaga.

Wiele firm zmaga się z różnymi problemami – z brakiem rozpoznawalności czy niewłaściwym postrzeganiem marki przez publiczność. W zrozumieniu, co dokładnie jest źródłem problemu, pomagają badania empiryczne. Ich wyniki nasuwają często niespodziewane wnioski, dzięki którym możemy doskonalić komunikację.

Strategia komunikacji to filar wszelkich działań projektowych. Dokument ten oferuje adekwatne rozwiązania problemów projektowych, które już zaczęto lokalizować na etapie researchu. Strategię dzielimy na dwa moduły: część analityczną i koncepcyjną. W fazie analitycznej skupiamy się m.in. na szczegółowym opisie mocnych i słabych stron marki, tworzymy portret persony (klienta firmy), doprecyzowujemy problemy projektowe. W dalszym, kreacyjnym, etapie określamy poetykę marki, która koresponduje z jej wartościami, misją i wizją. Chcąc, aby cała komunikacja była spójna, opracowujemy big ideę, czyli wiodący motyw, przejawiający się w dalszych działaniach wizerunkowych. Kompetentnie opracowana strategia działań sprawia, że marka wychodzi z cienia anonimowości.

Copywriting i content marketing

 

Każda marka ma swoją historię, którą należy trafnie i sensownie opowiedzieć. Storytelling to tylko jedno z wykorzystywanych przez nas narzędzi, tworzymy także treści wartościowe dla odbiorcy i przyjazne dla wyszukiwarek. Za każdym tekstem, każdym działaniem stoi pomysł spójny z założeniami strategii komunikacji. Prowadząc dialog z naszą publicznością, stale utrzymujemy komunikację w ruchu. Działamy odważnie, równocześnie ważąc każde słowo.

Stworzenie tekstu, nazwy, hasła wymaga dogłębnej analizy i przetworzenia zebranych informacji w takich sposób, aby treść była zarówno atrakcyjna, jak i zrozumiała. Pisanie jest dla nas sztuką – słowem, jak pędzlem, malujemy obrazy, wzbudzamy emocje, budujemy świat przeżyć.
W ofercie copywriterskiej znajdują się następujące pozycje:
– naming
– claimy
– hasła reklamowe
– teksty na stronę
– opisy produktów
– teksty do materiałów drukowanych
– scenariusze reklam radiowych i reklam telewizyjnych
– artykuły specjalistyczne
– SEO copywriting

Celem marketingu treści jest stworzenie takich materiałów, które zwiększą grono odbiorców. Poprzez content marketing rozumie się nie tylko teksty, ale i prezentacje, filmy, infografiki. Wyzwaniem dla projektantów jest stworzenie tak atrakcyjnych treści, które będą dystrybuowane organicznie. Na szczęście lubimy trudne zadania! W ramach marketingu treści oferujemy:
– blog
– newsletter
– poradniki
– portale tematyczne
– prezentacje
– infografiki

Identyfikacja wizualna

 

Identyfikacja wizualna to punkt styku działań strategicznych z warstwą estetyczną. Jest ona wizualnym nośnikiem informacji, wartości i postanowień zawartych w strategii komunikacji. Warto jednak podkreślić, że corporate identity to nie tylko logo, to kompletny, uporządkowany system elementów budujących, a także podkreślających tożsamość organizacji.

Logo to kluczowe ogniwo identyfikacji wizualnej, będące wizualnym odzwierciedleniem marki. Nasze propozycje powstają w efekcie wielu analiz i obserwacji, nic w nich nie jest przypadkowe. Dobór odpowiedniej typografii oraz kolorystyki

Brand book to przewodnik po wizualnej stronie marki. W dokumencie tym zawarte są zalecenia i wytyczne dotyczące wykorzystywania nie tylko logo, ale wszelkich opracowanych przez nas elementów identyfikacji. Instrukcja jasno określa, kiedy użyć danej wersji znaku, czy jaką typografię i kolorystykę należy stosować w kolejnych projektach graficznych.

Przekaz wizualny powinien być jasny, ale i konsekwentny. Key visual, czyli graficzny motyw przewodni, to rozwiązanie, które zapewnia spójność komunikatu oraz sprawia, że marka ma swój unikatowy charakter.

Projektowanie graficzne

 

Teoria semiotyki stanowi dla nas podstawę wszelkich działań graficznych. Pracując nad projektem zwracamy szczególną uwagę na funkcje i właściwości znaków oraz elementów wizualnych. Chcemy, aby dana grafika była pomostem między organizacją a człowiekiem, a swoją formą wspierała przekaz słowny.

Materiały do sieci to specyficzny obszar projektowania. W gąszczu wszechobecnych, internetowych komunikatów trzeba się wyróżnić, zachowując przy tym jasność przekazu.

Przemyślana architektura informacji i odpowiedni skład tekstu to najważniejsze zmienne, brane pod uwagę w projektach do druku. Jakość przygotowanego materiału oraz jakość druku są dla nas niezwykle istotne, dlatego zwracamy uwagę na każdy, nawet najmniejszy szczegół.

Czasami ilustracja stanowi uzupełnienie treści, a niekiedy to zupełnie samodzielna forma. Chcąc zapewnić różnorodne ilustracje, posługujemy się rozmaitymi technikami: rysunek tuszem, ołówki, cienkopisy. Styl oraz kolorystykę dobieramy indywidualnie dla każdego projektu.

Webdesign i UI/UX design

 

W dobie Internetu komunikacja w sieci to istotny element budowania wizerunku firmy. Tworząc stronę internetową czy aplikację mobilną, zawsze postępujemy wg tego samego wzoru: przeprowadzamy szczegółową analizę, organizujemy architekturę informacji, a następnie tworzymy makietę projektu. Dopiero po tych krokach rozpoczynamy pracę nad warstwą graficzną, stale myśląc o funkcjonalności. Użyteczność to słowo klucz w przypadku web i app designu. Jest ona rezultatem wieloaspektowych analiz i badań. Projektując interfejs stosujemy się do wzorców mentalnych, czyli do schematów zachowań użytkowników, dzięki czemu poruszanie się po stronie czy aplikacji jest niezwykle intuicyjne, szybkie i bezproblemowe.
Projekty UI wykonujemy kompleksowo – oprócz sfery graficznej, opracowujemy także teksty, a w końcowej fazie czuwamy nad poprawnym wdrożeniem strony przez deweloperów.

Użyteczność, responsywność, przejrzystość – złote zasady web designu. Tworząc strony internetowe skupiamy się nie tylko na intuicyjności, ale również dbamy o to, by wygląd witryny korespondował z poetyką marki. Kierując się zasadami user experience, projektujemy innowacyjne i ergonomiczne rozwiązania. Daj się pokazać z lepszej strony!

Aplikacja mobilna powinna być łatwa w obsłudze, ale i przyjemna dla oka. Łącząc funkcjonalność z estetycznym wyglądem, zyskujemy perfekcyjnie zaprojektowaną aplikację, która ma służyć przede wszystkim użytkownikowi.

Fotografia

 

Światło i perspektywa odgrywają główne role w przedstawieniu zwanym fotografią. Naszym celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi, a także wydobycie na zdjęciu najważniejszych cech nie tylko produktu, ale i całej marki.

Fotografia reklamowa łączy w sobie umiejętności techniczne z zakresu robienia zdjęć oraz wiedzę o projektowaniu komunikacji. Zdjęcia reklamowe powinny zarówno cieszyć oko, ale i trafiać prosto w serca odbiorców. Produkt trzeba pokazać w jak najlepszym świetle, mówiąc dosłownie i metaforycznie, dlatego często aranżujemy scenerię, aby dodatkowo uwydatnić cechy marki.

Packshoty skupiają się na samym produkcie – to on jest głównym bohaterem zdjęć. Dobre oświetlenie i odpowiednia perspektywa pozwalają dokładnie zobaczyć wzór, teksturę, kolor produktu. Wysoka jakość takich zdjęć pozwala na ich wykorzystywanie na różnych formatach, zarówno drukowanych, jak i internetowych.

Dbałość nawet o najmniejsze detale towarzyszy nam podczas sesji wizerunkowych pracowników organizacji. Z dużą dokładnością wydobywamy indywidualne, charakterystyczne cechy, aby pokazać osobowości tworzące firmę.

Zdjęcia reportażowe to najtrudniejsza dziedzina fotografii. Uchwycenie odpowiedniej chwili wymaga stałej uwagi i nierzadko iście dziennikarskiego sprytu. Fotografie w reportażu powinien łączyć wspólny mianownik – mają one stanowić zwięzłą całość, która opowiada niesamowitą historię.

Social media

 

Social media służą do przekazywania informacji oraz pomagają budować relacje z klientami (stałymi, ale i potencjalnymi). Obecność w mediach społecznościowych dla wielu branż jest konieczna, jednak samo istnienie w sieci nie wystarczy, trzeba tworzyć wartościowe treści, do których chce się wracać.

Znajomość platform internetowych pozwala nam dobrać odpowiednie kanały komunikacji dla marki. Opracowana przez nas strategia działań online odnosi się do strategii komunikacji całej marki – dzięki czemu zachowana jest spójność przekazu.

Warsztaty z pracy zespołowej

 

Umiejętność pracy w zespole jest niezwykle potrzebna, ponieważ teamwork to absolutna podstawa dobrze funkcjonującej organizacji. Program warsztatów opracowaliśmy w oparciu o nauki społeczne i innowacyjne metody szkoleniowe. Podczas kursu omawiamy wiele istotnych kwestii, a aktywizujące ćwiczenia grupowe doskonalą kompetencje miękkie, pobudzają wyobraźnię i integrują współpracowników. Dla każdej firmy opracowujemy szczegółowy scenariusz warsztatów, który dostosowany jest do potrzeb jej pracowników. Zajęcia kierowane są zarówno do małych, jak i dużych organizacji.